top of page

Quầy vé của chúng tôi

Hướng dẫn thanh toán

steps.png
6500c193023bfc65a52a1.jpg

Bước 1

Đăng nhập vào ứng dụng MOBILE BANKING

Chọn tính năng QR Pay tích hợp sẵn trong ứng dụng

da08de54ffff01a158ee.jpg

Bước 2

Hãy quét các mã QR tương ứng với vé bạn muốn mua

27d4fe603dc8c3969ad97.jpg

Bước 3

Hãy quét tất cả các mã và thêm các thông tin số lượng cần thiết.

Nhập ngày tham quansố điện thoại liên hệ vào mục ghi chú

e6bbcf1f0cb7f2e9aba65.jpg
10bc5c1e9fb661e838a76.jpg