top of page

PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nông nghiệp hữu cơ là một phương pháp canh tác vừa đảm bảo sản xuất nông sản chất lượng cao, vừa bảo toàn nguồn dinh dưỡng tự nhiên trong đất, nguồn nước sạch và tính đa dạng sinh học phong phú.Khi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc về đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu của con người với bảo vệ môi trường; chúng tôi quan tâm đến an sinh của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Phương pháp canh tác hữu cơ tại Bảo Gia Farm Camping nói không với:

  • Các hóa chất độc hại.

  • Các công nghệ phi tự nhiên.

  • Các hoạt động gây ô nhiễm môi trường xung quanh.


Nhìn chung, canh tác hữu cơ sẽ cải thiện và duy trì cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp, tránh việc khai thác quá mức và gây ô nhiễm cho các nguồn lực tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và các nguồn lực không thể tái sinh, sản xuất đủ lương thực có dinh dưỡng, không độc hại, và có chất lượng cao,… Là cách làm nông với sự tự hào và chính trực của chúng tôi (xem lại tại đây)


Tại Bảo Gia Farm, chúng tôi hướng đến câu chuyện “làm nông tử tế”, mong muốn lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng.


Hi vọng một ngày không xa, lá cờ “hữu cơ” mà chúng tôi tạo nên được cắm bay phấp phới, lan tỏa trên khắp mọi nơi. Ai ai cũng sẽ trở thành “nông dân tử tế trong chính câu chuyện làm nông cuả mình.


Chỉ cần bạn trao niềm tin, chúng tôi trao bạn sức khỏe.

26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page